Scio OSP 2019/2020: Co Vás čeká a jak se připravit

Pro spoustu vysokých škol je přijímacím kritériem ke studiu zjištění, zda má jejich budoucí student všeobecný přehled či zda umí používat analytické myšlení. Vysoké školy si v dnešní době již nepřipravuje své vlastní testy, ale vychází z výsledků testů, které se pravidelně pořádají po celé České republice. Mezi ně patří také testy Scio OSP, které jsou připraveny i pro rok 2019/2020.

V případě, že je jejich absolvování kritériem pro přijetí na vámi vybranou školu, buďte o krok napřed. Připravte se a mějte přehled o tom, co vás u testů čeká. Držte se hesla, kdo je připraven, není překvapen.

Národní srovnávací zkouška pro zjištění předpokladů pro studium na vysoké škole

Test Scio OSP může absolvovat prakticky kdokoliv, kdo se chystá na vysokou školu. Právě dosažení určitého výsledku z této zkoušky je často podmínkou. Zpravidla neplatí, že se na ni dá naučit něco nazpaměť, to ale neznamená, že se nedá v požadovaných dovednostech zlepšit. Je prokazatelné, že jedinci, kteří se na zkoušky připravovali ať už studiem doporučovaných publikací či vyzkoušením testů z minulých let, si byli ve vypracování testů nejen jistější, ale také jejich výsledky zkušebních testů byly lepší než na začátku.

Proto je také důležité zvážit myšlenku, zda se nepřihlásit na Národní srovnávací zkoušku hned několikrát. Testy Scio OSP se pořádají pravidelně několikrát do roka na různých místech nejen České republiky, ale také na Slovensku. Přičemž podstatný a také jediný výsledek, který se započítává je ten, při kterém dosáhnete největšího počtu percentil. Kolikrát jste test absolvovali, se nikdo nedozví! Každopádně je velká výhoda zkoušku skládat vícekrát, neboť se pravděpodobnost úspěšnosti s každým pokusem zvyšuje. 

Nezapomínejte, že výsledky ovlivní vaši budoucnost

Národní srovnávací zkouška je jednou z důležitých zkoušek vašeho života. Ať už se vám povede či nikoliv, vždy bude patřit ke zkoušce, která velkou měrou ovlivní vaši budoucnost. Připravte se na ni tedy opravdu poctivě. Nezáleží na tom, zda máte na přípravu pouze pár dní, nebo naopak máte spoustu času. Přečtěte si námi navrhované typy a rady, jak být při skládání zkoušky co nejúspěšnější. Jedná se totiž o opravdu důležitou zkoušku vašeho života, kterou není radno podcenit. Ne každému může tento typ testů sedět, ne každý má analytické, logické či jazykové schopnosti. Po přečtení tohoto článku ale alespoň budete vědět, co zkouška obsahuje, jak probíhá, ale také to, jak se na ni nejlépe připravit.

Jak testy Scio OSP probíhají? Přátelská atmosféra i nervy na pochodu

Vězte, že pořadatelé Scio testů jsou vyškolenými profesionály, kteří nejenže vědí, jak se mají chovat podle stanovených pravidel, ale také ví, jaké je to být ve stresu a jak právě úsměv či dobře míněná rada od zadavatelů nervózního uchazeče může povzbudit. Skládání těchto testů je opravdu stresové, ať chcete nebo ne stále jde o vaši budoucnost a možnost být na vámi vybranou a možná i vysněnou školu přijat. Každý, kdo se podílí na přípravě a zadávání Scio testů a především pak každý, s kým přijdete do styku, si je vědom vážnosti situace a bude se vám snažit pomoct vstřícným chováním i znalostí potřebných informací o konané zkoušce.

O jejím průběhu se můžete dočíst nejen na oficiálních webových stránkách, ale také v dalších různých článcích, které na internetu najdete. Oficiálně jste pak o zkoušce informování dopisem, který v sobě mimo jiné obsahuje také pozvánku na samotnou zkoušku. Je jasně vyjádřeno, co ke zkoušce potřebujete, kde se koná a v jaký čas zkouška začíná i jaký je její předpokládaný konec. Všechny informace, které obdržíte ve zvacím dopise vám budou těsně před zahájením testu zopakovány a vaše případné dotazy budou zodpovězeny.

Připravte se na verbální i analytický oddíl

Celá zkouška, která trvá něco málo přes jednu hodinu, se skládá ze dvou částí. Při skládání zkoušky byste mimo jiné měli být schopni prokázat i jazykový talent. Důležitá je schopnost pracovat s jazykem. Zjišťuje se třeba, zda rozumíte zadanému textu, či zda jste schopni nahradit jednotlivá slova jinými slovy třeba s opačným významem. Druhou částí je část analytická. Zde se od jazykových schopností odvracíme a jsou zde hodnoceny vaše logické a matematické dovednosti.

Jak to probíhá

O průběhu zkoušky jste před samotným testem řádně informování. Test probíhá po stanovenou dobu s tím, že na každý jednotlivý oddíl máte stanový určitý počet minut. I přesto, že se vždy v učebně nachází hodiny tak, aby měl každý přehled o ubíhajícím čase, hodí se také vzít si vlastní hodinky a mít jistotu, že máte přehled o tom, kolik času vám ještě zbývá. Čas totiž, ať se nám to líbí nebo ne, při samotné zkoušce ubíhá opravdu až nepříjemně rychle. Teď se vám tato rada může zdát zbytečná a možná i směšná, nezapomínejte ale, že při skládání zkoušky budete ve stresu a za každou ušetřenou vteřinu, kterou budete moct využít k odpovědi na otázky, budete opravdu vděční.

Boj s časem a zákaz používání kalkulačky

Už při přípravě na test myslete na to, že je důležité nejen správně vypracovat zadané úkoly, ale také je vypracovat v zadaném čase. Testy jsou vytvářeny tak, že je prakticky nereálné všechny zadané úlohy v časovém intervalu vypracovat. Nejde tedy jen o to, že jste schopni najít správnou odpověď, ale důležité také je, kolik času na nalezení správné varianty potřebujete. Najít správné odpovědi často není tak složité, proto je potřeba být rychlejší než další student, který zkoušku také skládá. 

Testy OSP Vás můžou dostat na spoustu vysokých škol v ČR

Zároveň nezapomínejte ani na to, že kalkulačka má v učebně, kde se Národní srovnávací zkouška skládá, dveře zavřené. Jelikož by všechny příklady měl zvládnout i ten, kdo právě ukončil základní školu, je její využití při těchto zkouškách prakticky zbytečné. Všechny výpočty tedy musí být prováděny z hlavy nebo počítány na papír. Výhodné tak je zopakovat si malou násobilku a hlavu zatěžkat lehkými příklady, jejichž rychlé řešení vám ušetří při vypracování zkoušky spoustu času. I zde totiž platí, že čím více počítáme, tím nám jde počítání rychleji a lépe.

Nejen znalosti a bystrý mozek, ale také strategie je důležitá

Vsaďte na jistotu a buďte připraveni na vše. Pravděpodobně nikdy se nestane, že by vám sedla každá testová otázka a že byste na ni hned věděli odpověď. Naopak se může stát to, že hned první otázka v Národním srovnávacím testu vám dá pořádně zabrat a nebudete si s ní vědět rady. To, že na otázku, které možná ani nebudete rozumět narazíte, je prakticky jisté. Důležité je ale zachovat chladnou hlavu a vědět co dál. Důležité je nepodcenit přípravu správné strategie na testy Scio OSP.

Stres, stres a zase stres

Mimo jiné se naučte zvládat stres. To znamená, že se naučíte při zjištění neznalosti odpovědi či neporozumění textu nepanikařit a raději se začnete věnovat nějaké další otázce. Ta pro vás může být jednodušší. Pokud na otázku neznáte odpověď, nebo otázce dokonce nerozumíte ani poté, co si ji několikrát přečtete, pak je na čase přejít k otázce další. V zásadě tedy platí, že znám-li odpověď, odpovídám hned.

Pokud odpověď neznám, přesouvám se k další otázce, jejíž znění již pro mě může být podstatně veselejší. Až ve chvíli, kdy projdete všechny zadané otázky se můžete navrátit k otázkám, které vám nebyly srozumitelné. Již zodpovězené a jednoduché otázky vás uklidní a složitější zadání budete řešit s klidnou hlavou, neboť již víte, že jste alespoň na některé otázky snad i správně odpověděli. Velkou výhodou je pak také vytvoření jakéhosi přehledu zodpovězení otázek. Z jednoduché tabulky si jednoznačně můžete zkontrolovat, které otázky vám byly úplně jasné, ke kterým má smysl se vrátit a které jsou pro vás úplnou neznámou.

Záhadné hodnocení s jednoduchým vysvětlením

Jak již bylo zmíněno, výsledkem testu je takzvaný percentil. Tedy číslo, které hodnotí váš dosažený výsledek. Že tento výraz neznáte a nevíte, co si pod ním máte představit? Je to jednoduché. Percentil je určité číslo, které vám jednoznačně určí, jak jste byli úspěšní v porovnání s ostatními studenty, kteří zkoušku skládali ve stejný den jako vy. Je tedy zjištěno, kolik studentů bylo lepších a kolik horších, než vy samotní. Ten, kdo dosáhl nejlepšího výsledku z celého dne, tedy získává 100 percentil. Naopak ten nejméně úspěšný student, který skládal zkoušku, získává percentil 0.

Zjistěte, jak vám testy jdou a vypočítejte si percentil

Vyzkoušejte si, jaká je pravděpodobnost vašeho úspěchu při testech Scio OSP. Zjistěte, co je percentil a jak jej správně vypočítat. Projděte si přes 500 úloh nejen na analytické myšlení. Knížka Obecné studijní předpoklady vám pomůže zjistit, jaká je vaše aktuální forma a tedy i pravděpodobnost úspěšnosti skládané Národní srovnávací zkoušky. Také tím, že budete jednotlivé úlohy řešit a pročítat, získáte nejen větší jistotu v zadaných otázkách, ale zvýší se i úspěšnost vašich odpovědí.

Knížka je také skvělým rádce v nesnázích. Každá z otázek totiž obsahuje také vysvětlení. Vy si tedy otázku můžete zkusit nejdříve sami vyřešit. V případě že zjistíte, že je vaše odpověď chybná, nemusíte si lámat hlavu se správnou odpovědí. Ta nejenže je uvedena v textu, ale také je zde podrobně a přehledně popsáno, proč je správnou odpovědí jiná z nabízených variant. Můžete tak lehce nahlédnout na myšlení, které vás dovede ke správnému vyřešení otázky.

Testy Scio OSP se zárukou

Učebnice na testy Scio OSP

Pokud si stále nejste jisti tím, zda jste na testy dostatečně připraveni, vyzkoušejte skvělou nabídku Odula.eu. Zadejte na: https://odula.eu/produkt/publikace-osp/ kód OSPzaruka2019. Když se vám pak zkouška nepovede, tak Vám vrátí peníze za elektronickou verzi učebnice zpět. Investujte tedy své peníze, v případě neúspěchu o ně totiž přijít nemusíte, v případě úspěchu ale budete opravdu rádi, že jste si vzorové testy pořídili. Jak jsme již několikrát zmiňovali, neustálé opakování testů a procvičování podobných typů otázek zvyšuje pravděpodobnost vašeho úspěchu.

Sponzorovaný článek z https://odula.eu.

Co vás čeká u testů TSP MUNI

Co vás čeká u zkoušek TSP

U testů TSP budete muset absolvovat šest jeho částí (subtestů) – Verbální myšlení, Numerické myšlení, Prostorovou představivost, Analytické  myšlení,  Kulturní  přehled  a  Kritické  myšlení.  Počet úloh v prvních pěti oddílech je devět. Kritické myšlení obsahuje devět  úloh  v  češtině  a  šest  v  angličtině.  V  minulých  ročnících bylo  možné  vybrat  si  mezi  angličtinou,  němčinou, španělštinou a francouzštinou. Teď už je pro všechny povinná anglická verze testu.

Na vyplnění testu máte omezený čas 100 minut. Až si nějaký test vyzkoušíte, tak zjistíte, že to není opravdu mnoho. Proto většina účastníků  nevyřeší  všechny  úlohy  v  daném čase.  Přesto  s  vhodnou přípravou  je  to  možné  zvládnout.  Právě  tyto  body  navíc, které  získáte  oproti  ostatním,  budou  hrát  důležitou  roli  v  tom, jestli vás na vysokou školu vezmou, nebo ne. U  ostrého  testu  je  poměrně  nepravděpodobné,  že  byste  měli  o moc více času, než potřebujete.

U  zkoušky  s  vámi  bude  v  místnosti  celou  dobu  administrátor, který vám před testem může zodpovědět případné dotazy ohledně průběhu testu (během testu už se na nic ptát nesmíte). Pět minut před  vypršením času  vás  administrátor  upozorní.  I  tak  ale  není vůbec na škodu, vzít si s sebou na zkoušky hodinky. Budete tak schopni  mnohem  lépe  rozvrhnout  svůj  čas.  V  učebnách,  kde  se testy píší, bývají často nástěnné hodiny, ale není to pravidlem.

Dejte  si  opravdu  dobrý  pozor,  aby  Váš  mobilní  telefon  nemohl udělat žádné zvuky. Mohlo by vás to vyjít velmi draho. Pohlídejte si  také,  že  máte  na  mobilním  telefonu  vypnutý  budík.  (Někdy může zazvonit i na vypnutém telefonu.) Není tedy vůbec od věci, si mobilní telefon k testům TSP vůbec nebrat. K měření času ho stejně  použít  nesmíte.  Dejte  si  také  pozor  na  budík  u  hodinek. Nepřípustné jsou jakékoliv zvukové signály!

Student připravující se na testy TSP

U ostrého testu

U  ostrého  testu  nebudete  moci  použít  kalkulačku.  To  znamená, že se všechny počty dají zvládnout buď z hlavy, nebo maximálně  na  papíře.  Už když budete  tedy  úlohy  procvičovat,  tak procvičujte bez kalkulačky. Pokud shledáte, že vám dělá problémy právě  základní  matematika,  není  vůbec  od  věci,  procvičovat  si příklady  malé  a  velké  násobilky  (tu  budete  u  testů  potřebovat nejvíc).  Může  vám  to  ušetřit  poměrně  hodně  času,  a  právě  ten je u testu klíčový. Není také dovoleno používat matematické ta- bulky  nebo  rýsovací  potřeby.  (Nicméně  je  stejně  ani  nebudete potřebovat.)

Všechny úlohy mají uzavřené otázky – a,b,c,. . . U všech úloh lze vybrat odpověď z pěti možností (a,b,c,d,e). V testu TSP je každá úloha ohodnocena jedním bodem. Při správné odpovědi tedy je – den  bod  dostanete  a  pokud  úlohu  nevyplníte,  tak  nic  nezískáte ani  neztratíte.  Pokud  odpovíte  špatně,  tak  ztratíte  vždy  jednu čtvrtinu bodu.

Záznamový arch

Odpovědi  budete  zaznamenávat  na  samostatný  list  (záznamový arch).  Můžete  tedy  psát  do  zadání.  Prázdné  listy  papíru  však nedostanete. Všechny výpočty se vám tedy musí vejít na papíry se  zadáním.  Naštěstí  většina  subtestů  obsahuje  na  konci  volnou část stránky a i okraje jsou dostatečně velké. S nedostatkem místa tedy pravděpodobně nebudete mít problém.

Odpovědi  se  zaznamenávají  do  záznamového  archu  formou křížkováni. Pokud se rozhodnete vaši odpověď změnit, tak zakřížkovanou odpověď začerněte a zakřížkujte správnou variantu. Takto opravenou  odpověď,  již nelze  vzít  zpět.  Pokud  tedy  uznáte  i  tuto odpověď  jako  chybnou,  tak  ji  začerněte,  ale  další  odpověď  už nekřížkujte. Úloha stejně bude hodnocena jako nevyplněná.

Shrnutí

  • Test TSP se skládá z šesti subtestů – Numerického myšlení, Prostorové představivosti, Analytického myšlení, Kulturního přehledu a Kritického myšlení.
  • Čas je společný všem subtestům a je na vás, čemu se budete věnovat dříve a čemu potom.
  • Mobilní telefon si raději nechte doma.
  • Nesmíte použít kalkulačku, ani žádné další pomůcky.
  • Odpovědi  se  nepíšou  přímo  do  zadání,  ale  křížkují  se  do záznamového archu.

Tip: Opět Vám můžou pomoci vzorce pro testy OSP: https://www.scribd.com/document/417566091/Scio-OSP-Vzorce

Tip: Podívejte se na testy TSP z minulých let:

https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/minule-verze-testu-studijnich-predpokladu

Scio testy: Příprava krok za krokem

Čekají Vás v tomto roce přijímací zkoušky na vysokou školu v podobně Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti Scio? Lektor Obecných studijních předpokladů Matěj Vitouch z Odula.eu se s Vámi podělí vyzkoušenou strategii, jak se na Scio testy úspěšně připravit.

1. Shromážděte potřebné informace

Začněte tím, že si ověříte, jaké Scio testy vámi vybraná škola akceptuje. Nejčastěji jsou to testy Obecných studijních předpokladů (OSP), případně testy Základů společenských věd (ZSV). V rámci NSZ se píše ale také matematika, biologie a jazyky. Zjistěte také, jaké termíny Scio testů vám škola akceptuje a jaký výsledek budete potřebovat pro přijetí. U Národních srovnávacích zkoušek se výsledek udává pomocí percentilu, který vyjadřuje, kolik procent uchazečů mělo bodově stejný nebo horší výsledek než vy. Vašim cílem je tak „předběhnout“ co nejvíc ostatních studentů.

Pokud Scio testy umožňují prominutí přijímací zkoušky, tak se na stránkách školy dozvíte konkrétní percentil nutný pro přijetí. Pokud Národní srovnávací zkoušky zcela nahrazují přijímačky pro všechny uchazeče (například Právnická fakulta UK), tak žádná pevná hranice být dána nemusí. Škola může vzít například 150 uchazečů s nejlepším percentilem. V tom případě hledejte informaci o tom, jaký percentil byl potřeba pro přijetí v letech minulých. Pravděpodobně se to letos nebude příliš lišit. Pokud si připadáte ztracení a nemůžete dané informace najít, tak se neváhejte obrátit na studijní oddělení dané školy.

Pozor také na to, že Scio testy někdy netvoří 100 % přijímacího řízení. Například na fakultě architektury v Brně si budete kromě testů OSP projít i talentovými zkouškami, které pořádá sama škola.

Všechny tyto informace hledejte přímo na stránkách dané školy. Pokud budete tápat, tak se neváhejte obrátit na studijní oddělení.

Shromažďování informací na testy Scio

2. Vytvořte si časový harmonogram

Z minulého kroku už byste měli vědět, jaké testy budete muset absolvovat a jaké výsledky v nich potřebujete.  Když už víte, za jakým cílem směřujete, tak je načase udělat si plán, který Vás k němu zavede. Teď ještě ale musíte vědět, odkud vycházíte. U Scio testů to znamená co nejpřesněji ověřit, na jaký percentil jste teď schopní testy napsat. Například v učebnici Obecné studijní předpoklady (https://odula.eu/produkt/publikace-osp/) naleznete test OSP, který strukturou i složením úloh odpovídá těm, které Vás čekají u národních srovnávacích zkoušek. Díky tomu, že kromě výsledků obsahuje i percentilovou tabulku, můžete získat dobrou představu, jak byste teď u Scio testů dopadli.

Učebnici si můžete koupit na Odula.eu/publikace-osp/.

Když tedy už víte, kde jste a kam směřujete, je načase začít vyplňovat mezeru mezi tím. Napřed alespoň na papíře. Vezměte si kalendář nebo diář a naplánujte si, kolik času budete přípravě na Scio testy věnovat a kdy. Pokud Vámi vybraná škola akceptuje více termínů, je vhodné plánovat tak, jako byste už na ten první museli získat potřebný percentil. Je určitě lepší, když dokážete potřebný percentil získat už na prvním termínu a potom třeba dva nevyužít než si přípravu nechávat na poslední chvíli a před posledním termínem se zbytečně stresovat.

Kolik času si máte na přípravu vyhradit je hodně individuální. Záleží nejen na tom, odkud jdete a kam směřujete, ale i na tom, jaký jste typ studenta a co konkrétně Vám ve Scio testech nejde. Opět je lepší naplánovat si času víc než méně a například po prvních dvou týdnech přípravy se pokusit zhodnotit, jestli v učení můžete zvolnit, nebo naopak potřebujete přidat.

3. Co, kdy, jak

Přípravu začněte tím, že si analyzujete, které části testu vám jakou a  které nikoliv. Scio testy se skládají vždy se stejných části a typů úloh. Například testy OSP mají vždy verbální a analytický oddíl, ve kterých jsou každý rok i každý režim termín stejné typy úloh. To znamená, že se jedná o velmi podobné úlohy s rozdílnými čísly a mírně odlišným zadáním. Například poslední úlohy analytického oddílu budou vždy takzvané zebry. Tedy úlohy skládající se ze souboru podmínek, ze kterých musíte vyvozovat souvislosti. Tyto úlohy se přitom dají řešit pomocí univerzálního způsobu řešení. Pokud si jej osvojíte, tak nebudete mít problém správně vyřešit jakoukoliv zebru ve stanoveném čase.

Udělejte si tedy seznam typů  úloh, které vám jsou a které nikoliv. U úloh, které ještě potřebujete procvičovat si do časového plánu vyznačte, kolik času jim chcete asi věnovat a také kterými úlohami se budete zabývat dříve a kterými později. Dovolí vám to lépe reflektovat, jestli postupujete k cíli dostatečně rychle. Je v pořádku, že je první verze plánu hrubá. Postupně ji budete zpřesňovat  a upravovat tak, abyste se v daném čase dostali k percentilu, který k přijetí potřebujete.

4. Nezačínejte trénováním úloh

Pokud víte, že vám dělali problém například slovní úlohy, tak není vhodnou strategií jen slepě řešit další a další úlohy. Začněte tím, že se podíváte na vzorové postupy řešení u úloh daného typu a snažte se je pochopit, porozumět jim a osvojit si je. U úloh verbálního oddílů OSP to platí také. Všechny úlohy v něm (včetně těch, kde se pracuje s texty) se dají vyřešit rychleji a efektivněji, pokud se dopředu podíváte jak na to.

U testů ZSV je postup obdobný. Pokud vám dělá problém určitý typ úloh, se raději zabývejte učením se daného okruhu teorie než testováním úloh.

U Scio matematiky, ale i u analytického oddílu OSP se vyplatí naučit se všechny potřebné vzorce hned začátku.

Vyplňování záznamového archu u Scio testů OSP

Vzorce pro analytický oddíl OSP

5. Sestavte si testovou strategii

Hlavně u testů OSP platí, že čas je váš nepřítel. Většina uchazečů totiž nedokáže ve daném časovém limitu (35 minut na verbální a 50 minut na analytický oddíl) vyřešit zdaleka všechny úlohy. Je tedy důležité, abyste napřed řešili úlohy, které dokážete vyřešit rychle a úlohy, které vám zaberou více času si nechat nakonec. Musíte tedy s testem být opravdu dobře seznámení a musíte mít přesný plán, jak v něm budete postupovat. To platí dvojnásob, jestli patříte ke studentům, kteří míří na nižší percentily. Raději věnujte v test více času úlohám, které dobře zvládne a úlohy o kterých víte, že vám dělali největší problém úmyslně vynechte.

Verbální oddíl

To, v jakém pořadí budete úlohy řešit je překvapivě dost individuální. Co se týče testů OSP, tak ve verbální oddílu je pro většinu studentů dobrá strategie řešit úlohy postupně, tak jak jsou v testu. To znamená začít vztahy slov, doplňováním do vět a synonymy, a nakonec si nechat dlouhé texty.

Například ale studenti ze zahraničí, pro které není čeština první jazyk mávají se začátkem verbálního oddílu většinu problém a je pro ně lepší zvolit strategii přesně obrácenou.

Analytický oddíl

V oddíle analytickém je to složitější. Měly byste si sami určit, které úlohy vám jdou lépe a které hůře, a v jakém pořadí je tedy budete řešit.

Do strategie patří i systém značek, které budete v testu používat. Bude se totiž stávat, že i když vám nějaký typ úloh nedělá běžně problém, tak u zkoušek narazíte na jednu nebo dvě úlohy tohoto typu, které nebudete umět hned vyřešit. Udělejte si u nich značku (například otazník) a úlohy přeskočte. Pokud vám na konci testu zbude čas, tak se k nim vrátíte. Můžete si také dělat značky u úlohy, u kterých jste si jisti, že je máte správně a nechcete se k nim už vracet, případné u úloh, u kterých jste správnou odpověď už označili, ale plánujete si je ještě nakonec zkontrolovat. To vše vám usnadní orientaci v testu a ve výsledku ušetří nezanedbatelné množství času.

6. Trénuje a opakujte

I když slepé řešení úloh určitě není vhodný způsob, jak s přípravou začít, tak trénink má v přípravě určitě své místo. Často totiž narazíte na úlohy, které typově vyřešit umíte, ale pro danou úlohu vám chybí například znalost jednoho vzorce.

Opět se soustřeďte napřed  jednotlivé typy úloh a až pak na trénování testu jako celku.

Co se týče testů OSP, tak ve verbální oddílu mají smysl trénovat hlavně úlohy s texty. Experimentuje. Zkoušejte různé typy podtrhávání důležitých informací. Zkuste si také u jakých úloh se vám vyplatí číst napřed žádají úlohy před texty a kdy naopak.

Úlohy se synonymi nebo doplňováním slov do vět se příliš bohužel nacvičit nedají. Ověřte si u nich tedy jen na pár úlohách, že chápete co je zadáním úloh a pak čas raději věnujte ostatním typům. V analytickém oddílu má smysl trénování u všech úloh, které vám nejdou. Aby vaše práce ale padla na úrodnou půdu, tak je potřeba trénovat smysluplně. Když narazíte na nějakou úlohu, se kterou si nevíte rady, tak se nikdy jen nedívejte na správnou odpověď. Správné řešení úlohy musíte pochopit a hlavně si musíte být jisti, že příště podobnou úlohu vyřešíte správně. Je proto vhodné zavést si zvláštní sešit, do kterého si budete uvádět řešení úloh, které vám zprvu dělali problém a čas od času si látku v sešitě znovu projdete a přesvědčíte se, že ji stále rozumíte.

Více o testech Scio si můžete přečíst na Odula.eu.

Aktuality ze Scio testů na twiteru.