Co vás čeká u testů TSP MUNI

Co vás čeká u zkoušek TSP

U testů TSP budete muset absolvovat šest jeho částí (subtestů) – Verbální myšlení, Numerické myšlení, Prostorovou představivost, Analytické  myšlení,  Kulturní  přehled  a  Kritické  myšlení.  Počet úloh v prvních pěti oddílech je devět. Kritické myšlení obsahuje devět  úloh  v  češtině  a  šest  v  angličtině.  V  minulých  ročnících bylo  možné  vybrat  si  mezi  angličtinou,  němčinou, španělštinou a francouzštinou. Teď už je pro všechny povinná anglická verze testu.

Na vyplnění testu máte omezený čas 100 minut. Až si nějaký test vyzkoušíte, tak zjistíte, že to není opravdu mnoho. Proto většina účastníků  nevyřeší  všechny  úlohy  v  daném čase.  Přesto  s  vhodnou přípravou  je  to  možné  zvládnout.  Právě  tyto  body  navíc, které  získáte  oproti  ostatním,  budou  hrát  důležitou  roli  v  tom, jestli vás na vysokou školu vezmou, nebo ne. U  ostrého  testu  je  poměrně  nepravděpodobné,  že  byste  měli  o moc více času, než potřebujete.

U  zkoušky  s  vámi  bude  v  místnosti  celou  dobu  administrátor, který vám před testem může zodpovědět případné dotazy ohledně průběhu testu (během testu už se na nic ptát nesmíte). Pět minut před  vypršením času  vás  administrátor  upozorní.  I  tak  ale  není vůbec na škodu, vzít si s sebou na zkoušky hodinky. Budete tak schopni  mnohem  lépe  rozvrhnout  svůj  čas.  V  učebnách,  kde  se testy píší, bývají často nástěnné hodiny, ale není to pravidlem.

Dejte  si  opravdu  dobrý  pozor,  aby  Váš  mobilní  telefon  nemohl udělat žádné zvuky. Mohlo by vás to vyjít velmi draho. Pohlídejte si  také,  že  máte  na  mobilním  telefonu  vypnutý  budík.  (Někdy může zazvonit i na vypnutém telefonu.) Není tedy vůbec od věci, si mobilní telefon k testům TSP vůbec nebrat. K měření času ho stejně  použít  nesmíte.  Dejte  si  také  pozor  na  budík  u  hodinek. Nepřípustné jsou jakékoliv zvukové signály!

Student připravující se na testy TSP

U ostrého testu

U  ostrého  testu  nebudete  moci  použít  kalkulačku.  To  znamená, že se všechny počty dají zvládnout buď z hlavy, nebo maximálně  na  papíře.  Už když budete  tedy  úlohy  procvičovat,  tak procvičujte bez kalkulačky. Pokud shledáte, že vám dělá problémy právě  základní  matematika,  není  vůbec  od  věci,  procvičovat  si příklady  malé  a  velké  násobilky  (tu  budete  u  testů  potřebovat nejvíc).  Může  vám  to  ušetřit  poměrně  hodně  času,  a  právě  ten je u testu klíčový. Není také dovoleno používat matematické ta- bulky  nebo  rýsovací  potřeby.  (Nicméně  je  stejně  ani  nebudete potřebovat.)

Všechny úlohy mají uzavřené otázky – a,b,c,. . . U všech úloh lze vybrat odpověď z pěti možností (a,b,c,d,e). V testu TSP je každá úloha ohodnocena jedním bodem. Při správné odpovědi tedy je – den  bod  dostanete  a  pokud  úlohu  nevyplníte,  tak  nic  nezískáte ani  neztratíte.  Pokud  odpovíte  špatně,  tak  ztratíte  vždy  jednu čtvrtinu bodu.

Záznamový arch

Odpovědi  budete  zaznamenávat  na  samostatný  list  (záznamový arch).  Můžete  tedy  psát  do  zadání.  Prázdné  listy  papíru  však nedostanete. Všechny výpočty se vám tedy musí vejít na papíry se  zadáním.  Naštěstí  většina  subtestů  obsahuje  na  konci  volnou část stránky a i okraje jsou dostatečně velké. S nedostatkem místa tedy pravděpodobně nebudete mít problém.

Odpovědi  se  zaznamenávají  do  záznamového  archu  formou křížkováni. Pokud se rozhodnete vaši odpověď změnit, tak zakřížkovanou odpověď začerněte a zakřížkujte správnou variantu. Takto opravenou  odpověď,  již nelze  vzít  zpět.  Pokud  tedy  uznáte  i  tuto odpověď  jako  chybnou,  tak  ji  začerněte,  ale  další  odpověď  už nekřížkujte. Úloha stejně bude hodnocena jako nevyplněná.

Shrnutí

  • Test TSP se skládá z šesti subtestů – Numerického myšlení, Prostorové představivosti, Analytického myšlení, Kulturního přehledu a Kritického myšlení.
  • Čas je společný všem subtestům a je na vás, čemu se budete věnovat dříve a čemu potom.
  • Mobilní telefon si raději nechte doma.
  • Nesmíte použít kalkulačku, ani žádné další pomůcky.
  • Odpovědi  se  nepíšou  přímo  do  zadání,  ale  křížkují  se  do záznamového archu.

Tip: Opět Vám můžou pomoci vzorce pro testy OSP: https://www.scribd.com/document/417566091/Scio-OSP-Vzorce

Tip: Podívejte se na testy TSP z minulých let:

https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/minule-verze-testu-studijnich-predpokladu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *