Scio OSP 2019/2020: Co Vás čeká a jak se připravit

Pro spoustu vysokých škol je přijímacím kritériem ke studiu zjištění, zda má jejich budoucí student všeobecný přehled či zda umí používat analytické myšlení. Vysoké školy si v dnešní době již nepřipravuje své vlastní testy, ale vychází z výsledků testů, které se pravidelně pořádají po celé České republice. Mezi ně patří také testy Scio OSP, které jsou připraveny i pro rok 2019/2020.

V případě, že je jejich absolvování kritériem pro přijetí na vámi vybranou školu, buďte o krok napřed. Připravte se a mějte přehled o tom, co vás u testů čeká. Držte se hesla, kdo je připraven, není překvapen.

Národní srovnávací zkouška pro zjištění předpokladů pro studium na vysoké škole

Test Scio OSP může absolvovat prakticky kdokoliv, kdo se chystá na vysokou školu. Právě dosažení určitého výsledku z této zkoušky je často podmínkou. Zpravidla neplatí, že se na ni dá naučit něco nazpaměť, to ale neznamená, že se nedá v požadovaných dovednostech zlepšit. Je prokazatelné, že jedinci, kteří se na zkoušky připravovali ať už studiem doporučovaných publikací či vyzkoušením testů z minulých let, si byli ve vypracování testů nejen jistější, ale také jejich výsledky zkušebních testů byly lepší než na začátku.

Proto je také důležité zvážit myšlenku, zda se nepřihlásit na Národní srovnávací zkoušku hned několikrát. Testy Scio OSP se pořádají pravidelně několikrát do roka na různých místech nejen České republiky, ale také na Slovensku. Přičemž podstatný a také jediný výsledek, který se započítává je ten, při kterém dosáhnete největšího počtu percentil. Kolikrát jste test absolvovali, se nikdo nedozví! Každopádně je velká výhoda zkoušku skládat vícekrát, neboť se pravděpodobnost úspěšnosti s každým pokusem zvyšuje. 

Nezapomínejte, že výsledky ovlivní vaši budoucnost

Národní srovnávací zkouška je jednou z důležitých zkoušek vašeho života. Ať už se vám povede či nikoliv, vždy bude patřit ke zkoušce, která velkou měrou ovlivní vaši budoucnost. Připravte se na ni tedy opravdu poctivě. Nezáleží na tom, zda máte na přípravu pouze pár dní, nebo naopak máte spoustu času. Přečtěte si námi navrhované typy a rady, jak být při skládání zkoušky co nejúspěšnější. Jedná se totiž o opravdu důležitou zkoušku vašeho života, kterou není radno podcenit. Ne každému může tento typ testů sedět, ne každý má analytické, logické či jazykové schopnosti. Po přečtení tohoto článku ale alespoň budete vědět, co zkouška obsahuje, jak probíhá, ale také to, jak se na ni nejlépe připravit.

Jak testy Scio OSP probíhají? Přátelská atmosféra i nervy na pochodu

Vězte, že pořadatelé Scio testů jsou vyškolenými profesionály, kteří nejenže vědí, jak se mají chovat podle stanovených pravidel, ale také ví, jaké je to být ve stresu a jak právě úsměv či dobře míněná rada od zadavatelů nervózního uchazeče může povzbudit. Skládání těchto testů je opravdu stresové, ať chcete nebo ne stále jde o vaši budoucnost a možnost být na vámi vybranou a možná i vysněnou školu přijat. Každý, kdo se podílí na přípravě a zadávání Scio testů a především pak každý, s kým přijdete do styku, si je vědom vážnosti situace a bude se vám snažit pomoct vstřícným chováním i znalostí potřebných informací o konané zkoušce.

O jejím průběhu se můžete dočíst nejen na oficiálních webových stránkách, ale také v dalších různých článcích, které na internetu najdete. Oficiálně jste pak o zkoušce informování dopisem, který v sobě mimo jiné obsahuje také pozvánku na samotnou zkoušku. Je jasně vyjádřeno, co ke zkoušce potřebujete, kde se koná a v jaký čas zkouška začíná i jaký je její předpokládaný konec. Všechny informace, které obdržíte ve zvacím dopise vám budou těsně před zahájením testu zopakovány a vaše případné dotazy budou zodpovězeny.

Připravte se na verbální i analytický oddíl

Celá zkouška, která trvá něco málo přes jednu hodinu, se skládá ze dvou částí. Při skládání zkoušky byste mimo jiné měli být schopni prokázat i jazykový talent. Důležitá je schopnost pracovat s jazykem. Zjišťuje se třeba, zda rozumíte zadanému textu, či zda jste schopni nahradit jednotlivá slova jinými slovy třeba s opačným významem. Druhou částí je část analytická. Zde se od jazykových schopností odvracíme a jsou zde hodnoceny vaše logické a matematické dovednosti.

Jak to probíhá

O průběhu zkoušky jste před samotným testem řádně informování. Test probíhá po stanovenou dobu s tím, že na každý jednotlivý oddíl máte stanový určitý počet minut. I přesto, že se vždy v učebně nachází hodiny tak, aby měl každý přehled o ubíhajícím čase, hodí se také vzít si vlastní hodinky a mít jistotu, že máte přehled o tom, kolik času vám ještě zbývá. Čas totiž, ať se nám to líbí nebo ne, při samotné zkoušce ubíhá opravdu až nepříjemně rychle. Teď se vám tato rada může zdát zbytečná a možná i směšná, nezapomínejte ale, že při skládání zkoušky budete ve stresu a za každou ušetřenou vteřinu, kterou budete moct využít k odpovědi na otázky, budete opravdu vděční.

Boj s časem a zákaz používání kalkulačky

Už při přípravě na test myslete na to, že je důležité nejen správně vypracovat zadané úkoly, ale také je vypracovat v zadaném čase. Testy jsou vytvářeny tak, že je prakticky nereálné všechny zadané úlohy v časovém intervalu vypracovat. Nejde tedy jen o to, že jste schopni najít správnou odpověď, ale důležité také je, kolik času na nalezení správné varianty potřebujete. Najít správné odpovědi často není tak složité, proto je potřeba být rychlejší než další student, který zkoušku také skládá. 

Testy OSP Vás můžou dostat na spoustu vysokých škol v ČR

Zároveň nezapomínejte ani na to, že kalkulačka má v učebně, kde se Národní srovnávací zkouška skládá, dveře zavřené. Jelikož by všechny příklady měl zvládnout i ten, kdo právě ukončil základní školu, je její využití při těchto zkouškách prakticky zbytečné. Všechny výpočty tedy musí být prováděny z hlavy nebo počítány na papír. Výhodné tak je zopakovat si malou násobilku a hlavu zatěžkat lehkými příklady, jejichž rychlé řešení vám ušetří při vypracování zkoušky spoustu času. I zde totiž platí, že čím více počítáme, tím nám jde počítání rychleji a lépe.

Nejen znalosti a bystrý mozek, ale také strategie je důležitá

Vsaďte na jistotu a buďte připraveni na vše. Pravděpodobně nikdy se nestane, že by vám sedla každá testová otázka a že byste na ni hned věděli odpověď. Naopak se může stát to, že hned první otázka v Národním srovnávacím testu vám dá pořádně zabrat a nebudete si s ní vědět rady. To, že na otázku, které možná ani nebudete rozumět narazíte, je prakticky jisté. Důležité je ale zachovat chladnou hlavu a vědět co dál. Důležité je nepodcenit přípravu správné strategie na testy Scio OSP.

Stres, stres a zase stres

Mimo jiné se naučte zvládat stres. To znamená, že se naučíte při zjištění neznalosti odpovědi či neporozumění textu nepanikařit a raději se začnete věnovat nějaké další otázce. Ta pro vás může být jednodušší. Pokud na otázku neznáte odpověď, nebo otázce dokonce nerozumíte ani poté, co si ji několikrát přečtete, pak je na čase přejít k otázce další. V zásadě tedy platí, že znám-li odpověď, odpovídám hned.

Pokud odpověď neznám, přesouvám se k další otázce, jejíž znění již pro mě může být podstatně veselejší. Až ve chvíli, kdy projdete všechny zadané otázky se můžete navrátit k otázkám, které vám nebyly srozumitelné. Již zodpovězené a jednoduché otázky vás uklidní a složitější zadání budete řešit s klidnou hlavou, neboť již víte, že jste alespoň na některé otázky snad i správně odpověděli. Velkou výhodou je pak také vytvoření jakéhosi přehledu zodpovězení otázek. Z jednoduché tabulky si jednoznačně můžete zkontrolovat, které otázky vám byly úplně jasné, ke kterým má smysl se vrátit a které jsou pro vás úplnou neznámou.

Záhadné hodnocení s jednoduchým vysvětlením

Jak již bylo zmíněno, výsledkem testu je takzvaný percentil. Tedy číslo, které hodnotí váš dosažený výsledek. Že tento výraz neznáte a nevíte, co si pod ním máte představit? Je to jednoduché. Percentil je určité číslo, které vám jednoznačně určí, jak jste byli úspěšní v porovnání s ostatními studenty, kteří zkoušku skládali ve stejný den jako vy. Je tedy zjištěno, kolik studentů bylo lepších a kolik horších, než vy samotní. Ten, kdo dosáhl nejlepšího výsledku z celého dne, tedy získává 100 percentil. Naopak ten nejméně úspěšný student, který skládal zkoušku, získává percentil 0.

Zjistěte, jak vám testy jdou a vypočítejte si percentil

Vyzkoušejte si, jaká je pravděpodobnost vašeho úspěchu při testech Scio OSP. Zjistěte, co je percentil a jak jej správně vypočítat. Projděte si přes 500 úloh nejen na analytické myšlení. Knížka Obecné studijní předpoklady vám pomůže zjistit, jaká je vaše aktuální forma a tedy i pravděpodobnost úspěšnosti skládané Národní srovnávací zkoušky. Také tím, že budete jednotlivé úlohy řešit a pročítat, získáte nejen větší jistotu v zadaných otázkách, ale zvýší se i úspěšnost vašich odpovědí.

Knížka je také skvělým rádce v nesnázích. Každá z otázek totiž obsahuje také vysvětlení. Vy si tedy otázku můžete zkusit nejdříve sami vyřešit. V případě že zjistíte, že je vaše odpověď chybná, nemusíte si lámat hlavu se správnou odpovědí. Ta nejenže je uvedena v textu, ale také je zde podrobně a přehledně popsáno, proč je správnou odpovědí jiná z nabízených variant. Můžete tak lehce nahlédnout na myšlení, které vás dovede ke správnému vyřešení otázky.

Testy Scio OSP se zárukou

Učebnice na testy Scio OSP

Pokud si stále nejste jisti tím, zda jste na testy dostatečně připraveni, vyzkoušejte skvělou nabídku Odula.eu. Zadejte na: https://odula.eu/produkt/publikace-osp/ kód OSPzaruka2019. Když se vám pak zkouška nepovede, tak Vám vrátí peníze za elektronickou verzi učebnice zpět. Investujte tedy své peníze, v případě neúspěchu o ně totiž přijít nemusíte, v případě úspěchu ale budete opravdu rádi, že jste si vzorové testy pořídili. Jak jsme již několikrát zmiňovali, neustálé opakování testů a procvičování podobných typů otázek zvyšuje pravděpodobnost vašeho úspěchu.

Sponzorovaný článek z https://odula.eu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *