Scio testy: Příprava krok za krokem

Čekají Vás v tomto roce přijímací zkoušky na vysokou školu v podobně Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti Scio? Lektor Obecných studijních předpokladů Matěj Vitouch z Odula.eu se s Vámi podělí vyzkoušenou strategii, jak se na Scio testy úspěšně připravit.

1. Shromážděte potřebné informace

Začněte tím, že si ověříte, jaké Scio testy vámi vybraná škola akceptuje. Nejčastěji jsou to testy Obecných studijních předpokladů (OSP), případně testy Základů společenských věd (ZSV). V rámci NSZ se píše ale také matematika, biologie a jazyky. Zjistěte také, jaké termíny Scio testů vám škola akceptuje a jaký výsledek budete potřebovat pro přijetí. U Národních srovnávacích zkoušek se výsledek udává pomocí percentilu, který vyjadřuje, kolik procent uchazečů mělo bodově stejný nebo horší výsledek než vy. Vašim cílem je tak „předběhnout“ co nejvíc ostatních studentů.

Pokud Scio testy umožňují prominutí přijímací zkoušky, tak se na stránkách školy dozvíte konkrétní percentil nutný pro přijetí. Pokud Národní srovnávací zkoušky zcela nahrazují přijímačky pro všechny uchazeče (například Právnická fakulta UK), tak žádná pevná hranice být dána nemusí. Škola může vzít například 150 uchazečů s nejlepším percentilem. V tom případě hledejte informaci o tom, jaký percentil byl potřeba pro přijetí v letech minulých. Pravděpodobně se to letos nebude příliš lišit. Pokud si připadáte ztracení a nemůžete dané informace najít, tak se neváhejte obrátit na studijní oddělení dané školy.

Pozor také na to, že Scio testy někdy netvoří 100 % přijímacího řízení. Například na fakultě architektury v Brně si budete kromě testů OSP projít i talentovými zkouškami, které pořádá sama škola.

Všechny tyto informace hledejte přímo na stránkách dané školy. Pokud budete tápat, tak se neváhejte obrátit na studijní oddělení.

Shromažďování informací na testy Scio

2. Vytvořte si časový harmonogram

Z minulého kroku už byste měli vědět, jaké testy budete muset absolvovat a jaké výsledky v nich potřebujete.  Když už víte, za jakým cílem směřujete, tak je načase udělat si plán, který Vás k němu zavede. Teď ještě ale musíte vědět, odkud vycházíte. U Scio testů to znamená co nejpřesněji ověřit, na jaký percentil jste teď schopní testy napsat. Například v učebnici Obecné studijní předpoklady (https://odula.eu/produkt/publikace-osp/) naleznete test OSP, který strukturou i složením úloh odpovídá těm, které Vás čekají u národních srovnávacích zkoušek. Díky tomu, že kromě výsledků obsahuje i percentilovou tabulku, můžete získat dobrou představu, jak byste teď u Scio testů dopadli.

Učebnici si můžete koupit na Odula.eu/publikace-osp/.

Když tedy už víte, kde jste a kam směřujete, je načase začít vyplňovat mezeru mezi tím. Napřed alespoň na papíře. Vezměte si kalendář nebo diář a naplánujte si, kolik času budete přípravě na Scio testy věnovat a kdy. Pokud Vámi vybraná škola akceptuje více termínů, je vhodné plánovat tak, jako byste už na ten první museli získat potřebný percentil. Je určitě lepší, když dokážete potřebný percentil získat už na prvním termínu a potom třeba dva nevyužít než si přípravu nechávat na poslední chvíli a před posledním termínem se zbytečně stresovat.

Kolik času si máte na přípravu vyhradit je hodně individuální. Záleží nejen na tom, odkud jdete a kam směřujete, ale i na tom, jaký jste typ studenta a co konkrétně Vám ve Scio testech nejde. Opět je lepší naplánovat si času víc než méně a například po prvních dvou týdnech přípravy se pokusit zhodnotit, jestli v učení můžete zvolnit, nebo naopak potřebujete přidat.

3. Co, kdy, jak

Přípravu začněte tím, že si analyzujete, které části testu vám jakou a  které nikoliv. Scio testy se skládají vždy se stejných části a typů úloh. Například testy OSP mají vždy verbální a analytický oddíl, ve kterých jsou každý rok i každý režim termín stejné typy úloh. To znamená, že se jedná o velmi podobné úlohy s rozdílnými čísly a mírně odlišným zadáním. Například poslední úlohy analytického oddílu budou vždy takzvané zebry. Tedy úlohy skládající se ze souboru podmínek, ze kterých musíte vyvozovat souvislosti. Tyto úlohy se přitom dají řešit pomocí univerzálního způsobu řešení. Pokud si jej osvojíte, tak nebudete mít problém správně vyřešit jakoukoliv zebru ve stanoveném čase.

Udělejte si tedy seznam typů  úloh, které vám jsou a které nikoliv. U úloh, které ještě potřebujete procvičovat si do časového plánu vyznačte, kolik času jim chcete asi věnovat a také kterými úlohami se budete zabývat dříve a kterými později. Dovolí vám to lépe reflektovat, jestli postupujete k cíli dostatečně rychle. Je v pořádku, že je první verze plánu hrubá. Postupně ji budete zpřesňovat  a upravovat tak, abyste se v daném čase dostali k percentilu, který k přijetí potřebujete.

4. Nezačínejte trénováním úloh

Pokud víte, že vám dělali problém například slovní úlohy, tak není vhodnou strategií jen slepě řešit další a další úlohy. Začněte tím, že se podíváte na vzorové postupy řešení u úloh daného typu a snažte se je pochopit, porozumět jim a osvojit si je. U úloh verbálního oddílů OSP to platí také. Všechny úlohy v něm (včetně těch, kde se pracuje s texty) se dají vyřešit rychleji a efektivněji, pokud se dopředu podíváte jak na to.

U testů ZSV je postup obdobný. Pokud vám dělá problém určitý typ úloh, se raději zabývejte učením se daného okruhu teorie než testováním úloh.

U Scio matematiky, ale i u analytického oddílu OSP se vyplatí naučit se všechny potřebné vzorce hned začátku.

Vyplňování záznamového archu u Scio testů OSP

Vzorce pro analytický oddíl OSP

5. Sestavte si testovou strategii

Hlavně u testů OSP platí, že čas je váš nepřítel. Většina uchazečů totiž nedokáže ve daném časovém limitu (35 minut na verbální a 50 minut na analytický oddíl) vyřešit zdaleka všechny úlohy. Je tedy důležité, abyste napřed řešili úlohy, které dokážete vyřešit rychle a úlohy, které vám zaberou více času si nechat nakonec. Musíte tedy s testem být opravdu dobře seznámení a musíte mít přesný plán, jak v něm budete postupovat. To platí dvojnásob, jestli patříte ke studentům, kteří míří na nižší percentily. Raději věnujte v test více času úlohám, které dobře zvládne a úlohy o kterých víte, že vám dělali největší problém úmyslně vynechte.

Verbální oddíl

To, v jakém pořadí budete úlohy řešit je překvapivě dost individuální. Co se týče testů OSP, tak ve verbální oddílu je pro většinu studentů dobrá strategie řešit úlohy postupně, tak jak jsou v testu. To znamená začít vztahy slov, doplňováním do vět a synonymy, a nakonec si nechat dlouhé texty.

Například ale studenti ze zahraničí, pro které není čeština první jazyk mávají se začátkem verbálního oddílu většinu problém a je pro ně lepší zvolit strategii přesně obrácenou.

Analytický oddíl

V oddíle analytickém je to složitější. Měly byste si sami určit, které úlohy vám jdou lépe a které hůře, a v jakém pořadí je tedy budete řešit.

Do strategie patří i systém značek, které budete v testu používat. Bude se totiž stávat, že i když vám nějaký typ úloh nedělá běžně problém, tak u zkoušek narazíte na jednu nebo dvě úlohy tohoto typu, které nebudete umět hned vyřešit. Udělejte si u nich značku (například otazník) a úlohy přeskočte. Pokud vám na konci testu zbude čas, tak se k nim vrátíte. Můžete si také dělat značky u úlohy, u kterých jste si jisti, že je máte správně a nechcete se k nim už vracet, případné u úloh, u kterých jste správnou odpověď už označili, ale plánujete si je ještě nakonec zkontrolovat. To vše vám usnadní orientaci v testu a ve výsledku ušetří nezanedbatelné množství času.

6. Trénuje a opakujte

I když slepé řešení úloh určitě není vhodný způsob, jak s přípravou začít, tak trénink má v přípravě určitě své místo. Často totiž narazíte na úlohy, které typově vyřešit umíte, ale pro danou úlohu vám chybí například znalost jednoho vzorce.

Opět se soustřeďte napřed  jednotlivé typy úloh a až pak na trénování testu jako celku.

Co se týče testů OSP, tak ve verbální oddílu mají smysl trénovat hlavně úlohy s texty. Experimentuje. Zkoušejte různé typy podtrhávání důležitých informací. Zkuste si také u jakých úloh se vám vyplatí číst napřed žádají úlohy před texty a kdy naopak.

Úlohy se synonymi nebo doplňováním slov do vět se příliš bohužel nacvičit nedají. Ověřte si u nich tedy jen na pár úlohách, že chápete co je zadáním úloh a pak čas raději věnujte ostatním typům. V analytickém oddílu má smysl trénování u všech úloh, které vám nejdou. Aby vaše práce ale padla na úrodnou půdu, tak je potřeba trénovat smysluplně. Když narazíte na nějakou úlohu, se kterou si nevíte rady, tak se nikdy jen nedívejte na správnou odpověď. Správné řešení úlohy musíte pochopit a hlavně si musíte být jisti, že příště podobnou úlohu vyřešíte správně. Je proto vhodné zavést si zvláštní sešit, do kterého si budete uvádět řešení úloh, které vám zprvu dělali problém a čas od času si látku v sešitě znovu projdete a přesvědčíte se, že ji stále rozumíte.

Více o testech Scio si můžete přečíst na Odula.eu.

Aktuality ze Scio testů na twiteru.